Kwalifikacja A.20

1. Organizacja prac fotograficznych

absolwent:
1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
2) organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego;
3) określa metody rejestracji obrazu;
4) dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;
5) przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
6) wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
7) sporządza dokumentację z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.

2. Rejestracja obrazu

absolwent:
1) przestrzega zasad rejestracji obrazu;
2) rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
3) wykonuje zdjęcia plenerowe;
4) wykonuje zdjęcia studyjne;
5) wykonuje zdjęcia techniczne;
6) posługuje się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu.

Kategoria: