O KIERUNKU

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania planu zdjęciowego;

2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;

3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;

4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;

5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik po potwierdzeniu wymienionych kwalifikacji i uzyskaniu dyplomu fototechnika może dodatkowo potwierdzić kwalifikacje A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania oraz A.55 Drukowanie cyfrowe i uzyskać dyplom technika cyfrowych procesów graficznych

Warunki pracy

Możesz pracować w dzień lub w nocy, w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy. Czas pracy będziesz mieć najczęściej nienormowany. Pracę będziesz wykonywać w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze (często w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych). W zależności od miejsca pracy będziesz pracować w pozycji siedzącej albo w ruchu.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w laboratoriach fotograficznych, zakładach przemysłu fotooptycznego i optycznego, fotochemicznego, wydawnictwach i drukarniach, przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym, telewizji i wytwórniach filmowych. Możesz prowadzić własny zakład fotograficzny. Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności człowieka: w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp., w agencjach fotograficznych i reklamowych.

Fototechnik zawodem szansy na rynku pracy dla absolwenta ZSŁ

Stawiamy na pasję, bo pasja łączy w sobie aktywność zawodową i sukces. A dynamiczny rozwój nowych technologii wymusza konieczność rozszerzania ofert edukacyjnych dla gimnazjalistów i poszerzenia ich o kierunki, które umożliwiają łączenie umiejętności technicznych z wrażliwością na estetykę i możliwością tworzenia, a nie tylko odtwarzania. Zapotrzebowanie na nowych specjalistów w świecie przekazu informacji, gdzie bazą jest obraz i przekaz multimedialny jest oczywiste.

Stawiamy na kierunek z dużymi perspektywami w dobie, gdzie dialog z otoczeniem prowadzony jest na bazie obrazu, a fotografia to podstawowe medium umożliwiające ten przekaz.
Widzimy konieczność aktualizowania zawodów, które w dobie cyfrowej podążają za technologicznymi rozwiązaniami.
Kształcimy ludzi sukcesu, poprzez możliwość kształcenia adekwatnie do swoich predyspozycji i osobistych aspiracji artystycznych.

Można dzisiaj zauważyć kilka bardzo wyraźnych tendencji w kierunku silnego rozwoju nowych technologii fotograficznych , graficznych, multimedialnych a które nie są wdrażane w system kształcenia zawodowego. Więc w dobie fascynacji cyfrową ewolucją mediów powstaje ciągła konieczność rozwoju i podążanie za nową technologią jaka wdrażana jest w świecie tworzenia obrazu cyfrowego i multimedialnego .
To kierunek dla młodzieży z pasją tworzenia co gwarantuje ich sukces na rynku pracy . Stawiamy na odwagę tworzenia i innowacyjne rozwiązania w procesie twórczym.

Kategoria: