Pracownia artystyczna

W pracowni artystycznej realizujemy zadania graficzne, rysunkowe, fotograficzne. W projektach posługujemy się wiedzą z zakresu historii sztuki z uwzględnieniem przemian i rozwoju fotografii.
Materiał nauczania :

 • Podstawy historii sztuki i rozwoju fotografii.
 • Ogólne zasady kompozycji obrazu.
 • Elementy kompozycji obrazu.
 • Perspektywa w obrazie.
 • Formalna analiza obrazu.
 • Środki wyrazu plastycznego.
 • Zasady kompozycji, estetyki i aranżacji planu fotograficznego.
 • Głębia ostrości jako element kompozycji
 • Zasady oświetlania. Zastosowanie oświetlenia w fotografii artystycznej.
 • Barwa w malarstwie i w fotografii.
 • Zasady doboru barw. Kolorystyka.
 • Światłocień.
 • Estetyka w fotografii.
 • Podstawy rysunku.
 • Zasady wykonania rysunku odręcznego.
 • Wykorzystanie rysunku w aranżacji planu zdjęciowego.
 • GALERIA PRAC

Olga Kucel
Krzysztof Perski
Olga Kucel
Damian Ochrymowicz
Julia Łukomska
Julia Łukomska
Anna Rennert