Pracownia fotografii analogowej

Przedmioty teoretyczne nauczane w ramach Pracowni fotografii analogowej i Pracowni fotografii cyfrowej to Optyka i Urządzenia fototechniczne.
Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu budowy urządzeń fototechnicznych, przeprowadzania procesów fotograficznych, chemii fotograficznej, historii fotografii czy sensytometrii.
Wiedza teoretyczna jest niezbędna przy wykonywaniu ćwiczeń w ciemni fotograficznej i podczas pracy w studiu przy realizacji sesji zdjęciowych.
Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, wykładów i prezentacji.