PRACOWNIE

Szkoła posiada pracownie specjalnie przystosowane do zajęć z przedmiotów zawodowych między innymi:
- studio fotograficzne
- ciemnię
- sale ze stanowiskami do cyfrowej obróbki zdjęć
- pracownię artystyczną

Kategoria: